De loonkosten

Bij uitbetaling wordt er in een onderneming geen onderscheid gemaakt tussen directe- en indirecte lonen. De werknemers krijgen hun loon uitbetaald en de administratie bekijkt vervolgens welk gedeelte van de loonsom direct betrekking heeft op de fabricage en welk gedeelte daar indirect mee te maken heeft.

De rekeningen die veelal gebruikt worden zijn:

401 Directe lonen, 411 Indirecte lonen en 630 Betaalde directe lonen.

De lonen worden geboekt via de loonbetalingstaat. Hierbij maken we gebruik van een tussenrekening (240 Tussenrekening Lonen). Als we de lonen gaan splitsen in directe en indirecte lonen wordt deze rekening weer tegengeboekt. Dit gebeurt via de loonverdeelstaat. De lonen worden eerst in rubriek 4 geboekt en via een overboekingsregister doorgeboekt naar rubriek 5 en 6.

Tussenrekening

Een Tussenrekening is een rekening die gebruikt wordt om bijvoorbeeld een tijdsverschil te overbruggen. Deze rekeningen worden na verloop van tijd tegengesteld geboekt.

De loonbetalingstaat van januari 1995 ziet er als volgt uit:

Brutolonen

 

ƒ300.000,-

Loonheffing

ƒ 32.000,-

 

Sociale lasten

ƒ 24.000,-

 

  

 

ƒ 56.000,-

Te betalen lonen

 

ƒ 244.000,-

Journaalpost

240Tussenrekening lonen

ƒ 300.000,-

150Aan Te betalen loonheffing

ƒ 32.000,-

151Aan Te betalen sociale lasten

ƒ 24.000,-

193Aan Nog te betalen bedragen

ƒ 244.000,-

De loonbetaalstaat heeft te maken met de lonen en de lasten voor de werknemers. De ondernemer moet echter over de brutolonen die hij/zij uitbetaalt ook nog eens sociale lasten betalen.

Gevraagd

Hoe ziet de loonverdeelstaat eruit als je weet dat 20% van de loonsom indirect is 80% direct. De sociale lasten voor de werkgever bedragen 25% van de brutoloonsom.

Loonverdeelstaat

Indirecte lonen ƒ 300.000 x 20%  

ƒ 60.000,-

Directe lonen ƒ 300.000 x 80% 

ƒ 240.000,-

  

ƒ 300.000,-

Sociale lasten werkgever 25%

ƒ 75.000,-

Totale loonsom

ƒ 375.000,-

Journaalpost

401Directe lonen

ƒ300.000,- (ƒ240.000,- + 25%)

411Indirecte lonen

ƒ 75.000,- (ƒ60.000,- + 25%)

240Aan Tussenrekening lonen

ƒ300.000,-

151Aan te betalen sociale lasten

ƒ 75.000,-

De bedragen voor directe- en indirecte lonen moeten nu doorgeboekt worden via een overboekingsregister

630Betaalde directe lonen

ƒ300.000,-

510Werkelijke ind.lonen

ƒ 75.000,-

499Aan overboekingsrekening

ƒ 375.000,-

 

terug

 You can sent in your questions about his page too:  mj.haring@wxs.nl.
Copyright 1999 team 26261 thinkquest '99
Last update: 02 January 2000