Het tijdelijk activeren en passiveren van kosten

De dekking van bepaalde kosten vindt op verschillende momenten plaats. Het kan dan voorkomen dat men de kosten die op een later moment geboekt moeten worden passief opneemt. Bij het boeken van magazijnkosten komt deze situatie regelmatig voor.

Bijv bij de dekking van magazijn kosten. Bij dit voorbeeld ga ik er van uit dat de totale dekking van de magazijnkosten f 0,20 is per kg. Tevens neem ik aan dat de magazijnkosten in de VVP zijn opgenomen.

Bij ontvangst boek je:

3.. voorraad …..
Aan 5..dekking magazijnkosten   …kg x 0,08..
Aan 3.. gepassiveerde magazijnkosten   …kg x 0,12...

Bij afgifte uit magazijn boek je:

600 grondstof kosten …..

Aan 300 voorraad grondstof ….

+

3… gepassiveerde magazijnkosten   …kg x 0,12
Aan 5.. dekking magazijnkosten   …kg x 0,12

Een soortgelijke boeking krijg je als je kosten pas activeert als dat de bedoeling is.   Geactiveerde kosten worden debet geboekt. In dit geval zijn de magazijnkosten niet opgenomen in de VVP!

Bij ontvangst boek je:

3.. geactiveerde magazijnkosten       ...kg x f 0,08
Aan 5.. dekking magazijn.kosten   ….kg x f 0,08

Bij afgifte boek je:

6.. grondstofverbruik (toeslag magazijnkosten) ….kg x f 0,20
Aan 5.. dekking ind ink.kosten   ….kg x f 0,12
Aan 3.. geact. Ind. Ink.kosten   ….kg x f 0,08

Dezelfde situtatie doet zich voor bij de verkoopkosten. Men kan een gedeelte van de verkoopkosten activeren bij het afsluiten van de orders:

7.. Geactiveerde verkoopkosten   x
Aan 5.. Dekking afdeling verkoop   x

Deze geactiveerde verkoopkosten worden dan weer weggeboekt als de facturering in het verkoopboek heeft plaatsgevonden:

8..Toeslag verkoopkosten                          x
Aan 7.. Geactiveerde verkoopkosten  

x

Aan 5.. Dekking afdeling verkoop  

x

terug

 You can sent in your questions about his page too:  mj.haring@wxs.nl.
Copyright 1999 team 26261 thinkquest '99
Last update: 02 January 2000